Вільхівська сільська рада

Харківська область, Харківський район

Регламент Вільхівської сільської ради VIII скликання

Додаток

до рішення ХVI сесії Вільхівської сільської  ради

VІІІ скликання від  24 грудня 2021 року

 «Про внесення змін до Регламенту Вільхівської сільської ради VІIІ скликання»

Регламент

ВІЛЬХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

VIIІ СКЛИКАННЯ

 

Розділ I. Загальні положення

 

ГЛАВА 1. ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 1. Правові засади діяльності Ради

  1. Вільхівська сільська рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Вільхівську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
  2. Порядок діяльності Ради, її виконавчих органів, депутатів та посадових осіб визначається Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
  3. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для Вільхівського сільського голови, його заступників, депутатів Ради, виконавчого апарату Ради, підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.
  4. Регламент Ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, заступників голови Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок затвердження структури виконавчого апарату Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій та тимчасових контрольних комісій Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради.
  5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
  6. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
  7. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
  8. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

 1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:
 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;
 • підзвітності і відповідальності перед об’єднаною територіальною громадою її органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

ГЛАВА 2. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ РАДИ

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

 1. Сесії Ради, засідання постійних комісій, робочих груп проводяться гласно та відкрито, крім випадків передбачених чинним законодавством.
 2. У ході відкритого засідання Ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, сільського голови, секретаря Ради, посадові особи органів виконавчої влади, члени виконавчих органів Ради, журналісти, що здійснюють телевізійну та фото- зйомку, члени делегацій, що знаходяться в сільській  раді з офіційним або робочим візитом, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії Ради в порядку, визначеному статтею 7 цього Регламенту.
 3. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються сільською радою, та з прийнятими нею рішеннями.

Стаття 4. Закриті засідання Ради

  1. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.
  2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням Ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).
  3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми сільський голова, депутати, посадові особи та службові особи Ради, а також особи, присутність яких визнана сільською  радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

Стаття 5. Трансляція засідань Ради

  1. Відповідно до процедурного рішення Ради може проводитися відеозапис пленарного засідання ради. Забезпечення відеозапису покладається на апарат Ради та виконавчого комітету. За рішенням більшості депутатів відеозапис та його трансляція може проводитися представниками громадськості.
  2. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіо-, відеозапису, що проводиться уповноваженими співробітниками апарату Ради та/або виконавчого комітету).

Стаття 6. Присутність на засіданнях Ради

  1. На пленарних засіданнях сесії Ради мають право бути присутніми народні депутати України з правом дорадчого голосу, голова та/або заступники голови обласної державної адміністрації, голова та/або заступники голови районної державної адміністрації, голова та /або заступники голови районної ради, або їх представники в порядку, передбаченим чинним законодавством.
  2. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (автори проектів рішень, фахівці, спеціалісти тощо) проходять до зали пленарних засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та залишають залу пленарних засідань відразу ж після закінчення розгляду питання, з приводу якого вони запрошені, якщо не визначена необхідність у їх присутності при розгляді інших питань.
  3. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу зброю.
  4. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні Ради або на засіданні її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати порядку ведення пленарного засідання, передбаченого цим Регламентом. У випадку недотримання вищезазначеного порядку такі особи за пропозицією головуючого на засіданні за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути позбавлені права бути присутнім на відповідному засіданні.
  5. Особа, яка має намір взяти участь у пленарному засіданні, повинна повідомити у письмовій формі сільську  раду за одну годину до початку пленарного засідання.

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання Ради

  1. На пленарне засідання сесії Ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені сільським головою, секретарем Ради.
  2. У день пленарного засідання сесії Ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається сільським головою та секретарем Ради.
  3. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб та про присутніх на засіданні.

Глава 3. Перша сесія Ради нового скликання

Стаття 8. Скликання новообраної Ради на перше пленарне засідання

 1. Перша сесія новообраної Ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 9. Підготовка першого засідання Ради нового скликання

  1. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.
  2. Проект порядку денного першого засідання новообраної Ради територіальна виборча комісія формує з урахуванням пропозицій виконавчих органів Ради, які відповідають за підготовку проектів рішень Ради. Вказаний проект порядку денного доводиться до відома новообраних депутатів, новообраного сільського голову та населення не пізніше як за 3 дні до першої сесії.

Стаття 10. Відкриття та ведення першого пленарного засідання Ради нового скликання

  1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду  про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідного сільського голови та про оголошення рішення про обрання сільського голови.
  2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання (що збігається з моментом інформування головою відповідної територіальної виборчої комісії Ради про підсумки виборів депутатів) та новообраного сільського голови (що збігається з моментом інформування головою відповідної територіальної виборчої комісії Ради про підсумки виборів відповідного сільського голови, про рішення про обрання сільського голови, складення ним присяги) головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний сільський голова.
  3.  У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова сільської виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 4. Сесії Ради

Стаття 11. Форми роботи Ради

 1.  Сільська рада проводить свою роботу сесійно у формі пленарних засідань Ради. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 12. Сесії Ради

  1. Сесії Ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
  2. Сесія Ради також скликана сільським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або за пропозицією Виконавчого комітету Ради у двотижневий строк.

У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію, сесія Ради скликається секретарем Ради:

а) якщо сесія Ради не скликається сільським головою у строки, передбачені цим Регламентом;

б) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету.

  1. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 12.1 цієї статті, сесія Ради може бути також скликана депутатами Ради, які становлять не менш як третину складу ради.
  2. Для підготовки сесії сільський голова може створювати з числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь службові та посадові особи виконавчого комітету.
  3. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у селищі чи на інших територіях, що знаходяться близько, введення надзвичайного стану чи військового положення сільська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення сесії Ради з метою постанов,ки та вирішення невідкладних питань, необхідність проведення якої (сесії) обумовлена зазначеними подіями.

Стаття 13. Доведення до відома рішення про скликання сесії Ради

  1. Депутати Ради та виконавчі органи Ради сповіщаються про передбачувані строки проведення пленарного засідання сесії с Ради, як правило, не пізніш ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії Ради, а у виняткових випадках не пізніше дня, що передує проведенню сесії.
  2. Розпорядження сільського  голови про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проектом порядку денного, який передбачається внести на розгляд ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до проведення сесії Ради.

Стаття 14. Правомочність Ради проводити засідання.

  1. Загальний склад Ради становить 22 депутати.
  2. Правомочний склад Ради – кількість депутатів, обраних до Ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.
  3. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більшість від загального депутатів від загального складу ради.

Стаття 15. Порядок відкриття та ведення сесії

  1. Пленарне засідання сесії Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 12 Регламенту, – секретар ради.
  2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 12 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.
  3. На початку кожного пленарного засідання сесії Ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, а також надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій (у разі їх створення) час до 3 (трьох) хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Сільська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

Стаття 16. Лічильна комісія

  1. Лічильна комісія утворюються на час проведення сесії Ради. Лічильна комісія утворюється у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень таємним голосуванням.
  2. Лічильна комісія при проведенні таємного голосування організує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз'ясняє порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії Ради.

Стаття 17. Обрання лічильної комісії

  1. Лічильна комісія обирається за пропозицією головуючого на засіданні Ради з числа депутатів рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні Ради. Лічильна комісія обирається у складі трьох депутатів.
  2. Лічильна комісія обираються персонально або за списком за пропозицією головуючого на пленарному засіданні. Рішення про їх обрання приймається шляхом голосування в порядку, визначеному частиною 1 цієї статті без обговорення.
  3. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

Стаття 18. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні Ради

  1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні Ради, визначається тільки за результатами реєстрації.
  2. Реєстрація депутатів під розпис починається перед кожним засіданням і проводиться до його закінчення із зазначенням часу реєстрації кожного депутата.
  3. Реєстрація проводиться секретарем ради (або іншою, визначеною головуючим особою) на сесії перед початком пленарного засідання, а також в інших випадках за необхідністю.
  4. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис, поставлений в листі реєстрації.

Стаття 19. Тривалість засідань Ради

 1. Пленарне засідання сесії триває, як правило, протягом дня. Початок пленарного засідання розпочинається з моменту, зазначеного в розпорядження про скликання сесії.

Стаття 20. Перерви в засіданнях Ради

 1. У пленарному засіданні ради головуючим на засіданні ради може бути оголошена перерва (перерви) як для необхідності проведення засідання постійних комісій ради, інших органів ради, так і з технічних причин, тощо.

Стаття 21. Тривалість виступів на засіданні Ради

  1. Головуючий на засіданні надає слово виступаючим для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, пояснень, зауважень, уточнень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.
  2. Тривалість виступів:

1) з доповідями і співдоповідями – до 15 хв.;

2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 5 хв.;

3) з виступами від депутатських груп та фракцій (у разі їх створення) – до 10 хв.;

4) у дебатах – до 5 хв.;

5) при розгляді питання порядку денного «Різне» – до 3 хв.;

6) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

  1. На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Глава 5. Організаційні питання проведення засідань Ради

Стаття 22. Права депутата на засіданні Ради

 1. Депутат Ради на її засіданні має всі права, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом.

Стаття 23. Обов’язки депутата Ради на засіданні ради

 1. Депутат Ради на її засіданні зобов’язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні Ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися цього Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань (ненормативну лексику), таких, що можуть бути розцінені як посягання на честь, гідність та ділову репутацію громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

 1. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

Стаття 24. Головуючий на засіданні Ради

  1. Засідання Ради веде головуючий. Головуючий на засіданні Ради визначається відповідно до статті 12 цього Регламенту.
  2. Під час ведення засідання у випадку необхідності сільський голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві Ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

Стаття 25. Повноваження головуючого

 1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз;   

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;  

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; 

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;  

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання Ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

5. При проведенні голосування головуючий на засіданні Ради користується правами, встановленими Главою 12, 13 даного Регламенту.

Стаття 26. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання Ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням Рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні вимкнути мобільні телефони, інші технічні засоби або перевести їх у режим тиші.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку  обставинами, зазначеними у ч.1 цієї статті, Рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Глава 6. Рішення Ради та стадії  їх підготовки

Стаття 27. Загальні положення про рішення

  1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії ради, в тому числі у питання «Різне», та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не оформлюються та не виготовляються.
  2. Рішення, які приймає рада, є або нормативного актами (актами нормативного характеру) або актами індивідуальної дії.
  3. Рішення ради індивідуальної дії, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням ради строки чи взагалі не виконані, можуть бути скасовані рішенням ради (зокрема, в порядку контролю за виконанням рішення ради) як такі, що нереалізовані.

Стаття 28. Попередній розгляд проекту рішення

1. Включення питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісія Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання. Питання, які не були попередньо розглянуті відповідними постійними комісіями ради до порядку денного не включаються та не розглядаються на сесії.

2. Підготовку питань на розгляд сесії Ради організовує секретар Ради.

3. Відділ правового забезпечення зобов’язаний за усним зверненням депутата привести проект рішення, що подається депутатом, у відповідність до норм чинного законодавства.

  1. У випадку, якщо проект рішення передбачає виділення бюджетних коштів, до роботи над проектом рішення залучається посадова особа фінансового відділу.

Стаття 29. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається секретарю ради у друкованій формі.

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1) потреба і мета прийняття рішення;

2) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки прийняття рішення;

3) інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.

3. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: помітку “Проект” і прізвище автора (авторів), нижче ліворуч – назву рішення, ще нижче – текст проекту рішення.

4. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у т.ч. особи відповідальні за реалізацію даного рішення;

3) заключної, в якій вказана посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

Стаття 30. Узгодження проекту рішення

1. Секретар Ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект.

2. Після реєстрації проект рішення разом із переліком комісій Ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проект, передається до цих виконавців в порядку, встановленому для служби діловодства ради.

3. Секретар Ради передає підготовлений проект рішення Ради для включення до проекту порядку денного за наявності віз уповноважених представників відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її виконавчих органів).

4. Погодження проекту рішення із відповідними особами Ради здійснюється шляхом проставляння віз:

- автора (авторів) проекту;

- керівників виконавчого органу (органів) ради, до компетенції яких належить дане питання, чи визначених секретарем Ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання;

- керівника юридичного відділу (юриста ради);

- секретаря Ради;

- голів відповідних постійних комісій.

5. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляється прізвище особи.

6. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

7. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

8. Секретар Ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень до початку відповідного пленарного засідання.

9. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд якого винесене відповідне питання.

10. Підготовлений секретарем Ради перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 10 днів до початку сесії сільському голові для вирішення питання щодо включення до проекту порядку денного, а у разі скликання сесії за день, що передує дню її проведення – то перелік проектів рішень направляється сільському голові не пізніше 1 дня до дня проведення сесії.

ГЛАВА 7. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ РАДИ

Стаття 31. Порядок денний сесії Ради

  1. Порядок денний – це перелік питань, сформований сільським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії ради та затверджується радою.
  2. Порядок денний сесії ради затверджується радою на кожній сесії ради.
  3. Порядок денний сесії ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

Стаття 32. Формування проекту порядку денного

 1. Проект порядку денного сесії Ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради формує Вільхівський сільський голова на основі:

1) плану роботи Ради;

2) пропозицій секретаря Ради;

3) пропозицій депутатів Ради;

4) пропозицій постійних комісій Ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету;

7) пропозицій старост.

 1. Розпорядження сільського  голови про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і жителів територіальної громади не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше чим за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і з проектом порядку денного, що передбачається для винесення на розгляд ради.
 2. Проект порядку денного сесії ради з доопрацьованими проектами рішень надаються депутатам під час їх реєстрації на початку сесії.

ГЛАВА 8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ РАДИ

Стаття 33. Затвердження проекту порядку денного сесії Ради

  1. Проект порядку денного сесії ради вноситься сільським головою на затвердження Радою.
  2. Головуючий також може ставити на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії ради.
  3. 3. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проекту порядку денного сесії ради, яка за результатами голосування ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою.
  4. Якщо порядок денний не прийнятий, на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим «у цілому».
  5. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому».

ГЛАВА 9. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Стаття 34. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні ради

  1. Рішення ради приймаються після їх обговорення.
  2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з висновком відповідної постійної комісії;

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії до якої,  направлявся проект рішення ради, у випадку, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам;

5) виступи представників депутатських груп та фракцій (у разі їх створення), депутатів;

6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення;

7) заключне слово доповідача (співдоповідачів);

8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

  1. За пропозицією головуючого на засіданні доповідь (співдоповідь) з питань порядку денного може не заслуховуватись, якщо питання було обговорено на засіданнях постійних комісій ради, та за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Стаття 35. Питання порядку денного «Різне»

  1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії ради депутатам надається право виступити у «Різному». У «Різному» головуючий на засіданні або визначена ним особа оголошує, як правило, звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії ради. Як виключення, питання порядку денного «Різне» може стосуватися будь-якого питання, щодо якого може бути прийняте рішення ради.
  2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз'яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю (спеціалісту).
  3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій чи службовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін. В такому випадку депутат має подати письмове формулювання свого питання до головуючого на засіданні або до визначеної ним особи до закінчення пленарного засідання сесії, але не пізніш одного дня з моменту закінчення сесії.
  4. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», як правило, не приймаються.

Стаття 36. Виступ на пленарному засіданні ради

  1. Право на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради від кожної депутатської групи та фракції (у разі їх створення) та право на виступ депутатів особисто та «з різних питань» здійснюється після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання шляхом підняття руки.
  2. Право на виступ запрошеним або присутнім особам на пленарному засіданні надається головуючим на засіданні або за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні ради.

ГЛАВА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ

Стаття 37. Види та способи голосування

  1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
  2. Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
  3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
  4. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.
  5. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні.
  6. Більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, може бути прийняте рішення про поіменне голосування.

Поіменне голосування по кандидатурах осіб, не проводиться.

  1. Рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питань, що розглядаються, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.
  2. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата ради, сільського голови, який заповнив цей бюлетень, в порядку, встановленому цим Регламентом.
  3. З процедурних питань (обрання лічильної комісії сесії ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.
  4. За обґрунтованими мотивами рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Стаття 38. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

  1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.
  2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів та сільського голову, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням ради або лічильною комісією формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії.
  3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
  4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами та сільським головою.

Стаття 39. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

  1. Кожному депутату лічильною комісією та сільському голові видається один бюлетень для таємного голосування після проставляння ним особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.
  2. Місце для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а також була наявна прозора скринька для таємного голосування.
  3. Таємне голосування проводиться шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата, сільського голови щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією, таким чином аби забезпечити здійснення волевиявлення всіх присутніх на пленарному засіданні депутатів та сільського голови.
  4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано більше одного варіанта рішення (у разі, якщо варіантів рішення декілька), ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата, сільського голови.
  5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо законом чи цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.
  6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення радою.
  7. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який запечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

Стаття 40. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного

  1. Після обговорення питання порядку денного засідання сесії ради головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження та доповнення до проекту рішення.
  2. Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування «у цілому».
  3. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проекту рішення, головуючий ставить на голосування в порядку надходження, з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень проект рішення ставиться на голосування «у цілому».
  4. Неприйнятий «у цілому» проект рішення ставиться на голосування «по пунктах». Якщо зазначені пункти проекту рішення не приймаються сесією, ставляться на голосування інші редакції пунктів у порядку їх надходження.
  5. Якщо жодна редакція пункту проекту рішення не була прийнята, пункт виключається з проекту рішення.
  6. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією ради пунктів, вважається прийнятим «у цілому».
  7. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчих органів, затвердження яких віднесено до компетенції ради, приймається більшістю від загального складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.
  8. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути представлені нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не допускається без їх додаткового обговорення.
  9. Якщо і після повторного обговорення жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим, і питання переноситься на наступні засідання сесії.
  10. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування по ньому. Після закінчення голосування «у цілому», «по пунктах» і доповнень до проекту рішення головуючий оголошує остаточні результати голосування.
  11. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
  12. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 401. Відкладення розгляду питання.

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати або сільський голова (у випадку наявності обгрунтованих зауважень чи інших обставин, що унеможливлюють прийняття законного рішення) можуть запропонувати відкласти розгляд питання та перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом та законодавством України.

ГЛАВА 11. ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ СЕСІЇ РАДИ, ПІДГОТОВКА ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 41. Ведення протоколу пленарного засідання сесії Ради

  1. На кожному засіданні сесії секретарем ради або іншою, визначеною головуючим на пленарному засіданні, особою ведеться протокол.
  2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також  прізвища і посади запрошених на засідання ради;

3) режим засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади або інша інформацію про особу);

6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».

  1. До протоколу засідання сесії додаються прийняті радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.
  2. Рішення ради з процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.
  3. Протокол пленарного засідання сесії ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим та особою, яка його складала. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.
  4. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретар ради або інша, визначена головуючим на пленарному засіданні особа і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого.
  5. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються у секретаря ради.
  6. Копії рішень ради протягом установленого терміну зберігаються у секретаря ради.

РОЗДІЛ ІV. ДЕПУТАТ РАДИ, ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА

Глава 12. Депутат Ради

Стаття 42. Депутат Ради

 1. Депутат представляє інтереси не тільки жителів в межах відповідного одномандатного виборчого округу по якому він був обраний, а всієї об’єднаної територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 43. Виникнення і строк повноважень депутата Ради

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення головою відповідної територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні першої сесії новообраної ради рішення про підсумки виборів що є одночасним визнанням повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

ГЛАВА 13. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА РАДИ

Стаття 44. Права депутата Ради в раді та її органах і порядок їх реалізації

  1. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат ради набуває право ухвального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата ради.
  2. Кожен депутат ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.
  3. Депутат ради має право:

1) обирати та бути обраним до органів ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру сільському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або громадських об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції (у разі їх створення), які діють відповідно до цього Регламенту.

  1. Депутат ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.
  2. Порядок реалізації зазначених прав депутатів ради визначається законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 45. Обов’язки депутата Ради в раді та її органах

 1. Депутат ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів, сільського  голови, інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 46. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії Ради

  1. Депутат, крім секретаря Ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
  2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, а також у роботі робочих груп, до складу яких його обрано.
  3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган.
  4. Рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.
  5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
  6. Депутат має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах ради, та робити виписки, копіювання цих документів.
  7. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 47. Право депутата на звернення із запитом

  1. Депутат ради має право звернутися із запитом до посадових осіб ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, з питань, віднесених до відання ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії ради, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради або за його дорученням секретар ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.
  3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у встановлений радою строк надати на нього офіційну письмову відповідь раді та депутату ради.
  4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 депутатів, присутніх на даному засіданні ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 48. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

  1. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, здійснити певні дії, вжити заходів або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
  2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.
  3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

ГЛАВА 14. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 49. Депутатські групи та фракції

  1.  Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
  2. Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
  3. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
  4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи чи фракції, повідомляє про це сільського голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії ради.
  5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
  6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені ради.

Стаття 50. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

  1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група чи фракція складається не менш як з трьох депутатів ради.
  2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.
  3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
  4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити інформацію про її назву, персональний склад та партійну належність.
  5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.
  6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
  7. Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень ради.

Стаття 51. Права депутатських груп та фракцій

  1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених чинним законодавством.
  2. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 52. Дисципліна та етика в сільської раді

  1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних та інших комісій, робочих груп, фракцій зобов’язані утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути позбавлені права бути присутнім на відповідному засіданні, що має наслідком виникнення обов’язку залишити приміщення, де проходить засідання.
  2. Депутат зобов'язаний попередити про свою заздалегідь передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії сільського голову, секретаря Ради. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.
  3. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинний допускати образливих висловлювань, вживання ненормативної лексики, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити виступаючого права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.
  4. Головуючий не має права коментувати і давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.
  5. Якщо депутат вважає, що щодо нього висловлене чи виражене в іншій формі безпідставне звинувачення, наклеп тощо, він вправі подати відповідну скаргу на ім'я сільського  голови. Про результати розгляду такої скарги постійна чи інша комісія та/або сільський голова інформує раду на пленарному засіданні.
  6. Голосування депутатами здійснюється особисто. Голосування сторонніми особами за депутатів забороняється.

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ РАДИ

ГЛАВА 16. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 53. Сільський голова як посадова особа.

  1. Сільський голова є головною посадовою особою Вільхівської територіальної громади.
  2. Сільський голова здійснює свої повноваження на постійній основі.
  3. Сільський голова за посадою очолює Виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради. Сільський голова підписує рішення та протоколи Ради та Виконавчого комітету Ради.

Стаття 54. Повноваження сільського голови:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу ради та її Виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її Виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради;

7) здійснює керівництво апаратом ради та Виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її Виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє Вільхівську територіальну громаду, Раду та її Виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, організаційно-правової форми, сфери діяльності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, фізичними та юридичними особами, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси відповідної об’єднаної територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені Вільхівської територіальної громади, ради та її Виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 55. Відповідальність сільського голови

  1. Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним і відповідальним перед Вільхівською територіальною громадою та Радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
  2. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Вільхівською територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
  3. Сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.
  4. Сільський  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
  5. Повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

ГЛАВА 17. СЕКРЕТАР РАДИ

Стаття 56. Секретар Ради

 1. Секретар Ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови та працює в раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану сільським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття  першої сесії ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною у разі, якщо посада сільського голови є вакантною, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.

 1. Кандидат на посаду секретаря ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Стаття 57. Повноваження секретаря ради

 1. Секретар ради:

1) здійснює повноваження сільського голови у разі дострокового припинення повноважень сільського  голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень сільського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує та організовує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням; забезпечує офіційне оприлюднення  рішень ради, розпоряджень сільського голови, інших документів підготовлених у процесі здійснення радою своїх повноважень, в тому числі, рішення, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

8) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9) організує за дорученням ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

10) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

ГЛАВА 18. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 58. Створення постійних комісій Ради

  1. Постійні комісії Ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого органу.
  2. Постійні комісії Ради є підзвітними та відповідальними перед сільською радою.
  3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 59. Формування персонального складу постійних комісій Ради

  1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними сільський голова та секретар ради.
  2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
  3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голів та членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
  4. Заступник голови постійної комісії та її секретар обираються на засіданні постійної комісії.

Стаття 60. Відкликання голови постійної комісії Ради

 1.  Голова постійної комісії може бути відкликаний з посади за мотивованим рішенням Ради з попереднім обговоренням цього питання відповідною комісією.

Стаття 61. Склад постійної комісії ради

  1. Загальний склад постійної комісії Ради складає не менше 3 осіб.
  2. Правомочний склад постійної комісії – не менш половини від загального складу комісії.

Стаття 62. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

 1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливістю, такого депутата на іншого депутата;

б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.

Стаття 63. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

  1. Формою роботи постійних комісій ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.
  2. Постійна комісія ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень ради.
  3. Постійні комісії ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради.
  4. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
  5. Голова постійної комісії ради має такі повноваження:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) дає доручення членам постійної комісії;

3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

Стаття 64. Повноваження постійних комісій

 1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо:

1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) розглядають проекти сільського  бюджету;

3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд ради;

5) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань;

6) виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 1. Постійні комісії ради попередньо:

1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;

2) готують висновки з цих питань.

 1. Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів;

2) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету ради;

3) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради.

  1. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 65. Висновки та рекомендації постійних комісій

  1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації.
  2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.
  3. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються секретарем ради, головами відповідних постійних комісій та секретарями цих комісій, а у разі відсутності голів комісій – заступниками голів постійних комісій.

  1. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підпорядкованими раді органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.
  2. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності –заступниками голів постійних комісій.

Стаття 66. Робочі групи ради

 1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ГЛАВА 19. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

Стаття 67. Виконавчий комітет ради

  1. Виконавчий комітет Вільхівської сільської ради є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконавчого комітету.
  2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, секретаря ради, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря виконавчого комітету), старости, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
  4. Виконавчий комітет ради очолює сільський голова.
  5. Особи, які входять до складу Виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань Виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена Виконавчого комітету, за рахунок коштів сільського бюджету.
  6. На осіб, які входять до складу Виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.
  7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
  8. До складу Виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

ГЛАВА 20. СТАРОСТА

Стаття 68. Староста

  1. У селах, селищах, визначених за рішенням Ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком  її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень Ради.
  2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
  3. Правовий статус старости, повноваження та функціональній обов`язки визначається законодавством України, цим Регламентом та відповідним Положенням, що затверджується сільською радою.

ГЛАВА 21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ОБ’ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 69. Відповідальність органів та посадових осіб

  1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови.  
  2. Староста є членом Виконавчого комітету сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. 
  3. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.
  4. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

РОЗДІЛ VI. РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ

ГЛАВА 22. СУБ`ЄКТИ НОРМОТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

         Стаття 70. Суб`єктами нормотворчої ініціативи є:

 1. сільський голова;
 2. заступники сільського голови;
 3. депутати сільської ради;
 4. постійні комісії сільської ради;
 5. члени виконавчого комітету сільської ради;
 6. структурні підрозділи виконавчого комітету ради;
 7. місцеві державні адміністрації;
 8. загальні збори громадян;
 9. члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 71. Порядок розгляду проєктів нормативних актів ради, які мають ознаки регуляторного акту.

 1. Рішення Ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд сесій Ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що затверджується Радою або виконавчим комітетом  відповідно до вимог законодавства України.
 2. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його уповноваженим  розробником (структурним підрозділом/постійною комісією/іншим органом, що визначається сільською радою) готується аналіз регуляторного впливу, висновки щодо регуляторного впливу цього проєкту, здійснюються інші організаційно-правові заходи передбачені чинним законодавством України.
 3. Проєкт регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій публікується у встановленому законодавством порядку, та/або оприлюднюється на офіційному електронному порталі Вільхівської сільської ради.
 4. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акта та не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проєкту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Стаття 72. Подання проєкту нормативного акта, який має ознаки регуляторного характеру.

 1. Кожен проєкт регуляторного акта, внесеного на розгляд сільської ради, подається секретареві сільської ради, який протягом двох робочих днів передає проєкт до відповідної постійної комісії/комісій до сфери повноважень яких відноситься розгляд питання, для вивчення та надання відповідних висновків та рекомендацій про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам законодавства України та інтересам територіальної громади вцілому.
 2. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сільської ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 3. Висновки уповноваженої постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні у випадку, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не було надано уповноваженій постійній комісії протягом 10 днів.
 4. При представленні на пленарному засіданні сесії сільської ради проєкту регуляторного акта, уповноважений розробник регуляторного акту доповідає про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншим нормативно-правовим актам.
 5. Прийняті сільською радою регуляторні акти публікуються в друкованому засобі масової інформації, у встановленому законодавством порядку, не пізніше десяти днів із дня їх прийняття і підписання та/або оприлюднюються на офіційному електронному порталі Вільхівської сільської ради не пізніше десяти робочих днів із дня їх прийняття.

РОЗДІЛ VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 23. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТУ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

Стаття 73. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

  1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з положеннями чинного законодавства, на найближчій сесії мають бути внесені зміни до Регламенту шляхом внесення змін та/або доповнень до Регламенту чи прийняття Регламенту у новій редакції. До прийняття piшення сесії про внесення змін до Регламенту положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування мають пріоритет у застосуванні.
  2. Регламент ради, зміни до нього затверджуються рішенням ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.
  3. Пропозиції про внесення змін до Регламенту ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією ради та спеціально створеною радою робочою групою (у разі її створення).

 

 

 

 

ВІЛЬХІВСЬКИЙ Сільський голова                           Олександр шмиголь

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь