Вільхівська сільська рада

Харківська область, Харківський район

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє

Дата: 02.02.2022 09:39
Кількість переглядів: 481

Фото без опису

Яким чином здійснюється реєстрація РК?

Головнеуправління ДПС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п. 1 глави 1 розд. IIIПорядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахунковихоперацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), реєстрація розрахунковихкнижок (далі – РК) здійснюється в контролюючому органі за місцем реєстраціїкниги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО).

При реєстраціїРК присвоюється номер, який складається з фіскального номера першої КОРО тапроставленого через дріб порядкового номера такої РК і літери «к». Приреєстрації РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, до номераРК додається літера «с».

Пунктом2 глави 1 розд. III Порядку визначено, що РК має бути зброшурована, складатисяз блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій або спрощенихрозрахункових квитанцій та реєстраційної сторінки, при цьому серії та номериквитанцій одного виду, зареєстрованих окремим суб’єктом господарювання, неповинні повторюватися у межах розрядності серій та номерів.

Формуреєстраційної сторінки РК наведено в додатку 6 до Порядку.

РКповинна бути скріплена виробником з використанням машинного способу, якийунеможливлює вилучення корінців розрахункових квитанцій без порушення засобуконтролю.

Згідноз п. 3 глави 1 розд. III Порядку перед реєстрацією РК суб’єкт господарюванняповинен забезпечити:

заповненняна реєстраційній сторінці РК рядків, що містять найменування та податковийномер суб’єкта господарювання;

відсутністьу РК квитанцій із серіями та номерами, що повторюються, згідно з вимогами п. 2глави 1 розд. ІІІ Порядку;

відповіднезаповнення реєстраційної сторінки, яка може розміщатися на останньому аркушіразом з квитанціями.

Накожну РК, що подається на реєстрацію, необхідно встановити засіб контролю такимчином, щоб унеможливити розкріплення книжки без порушення цілісності засобуконтролю.

Пунктом4 глави 1 розд. III Порядку передбачено, що реєстрація першої РК вконтролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією КОРО на окремугосподарську одиницю або на реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО),другої та наступних – на підставі заяви про реєстрацію книги облікурозрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО (далі –реєстраційна заява за ф. № 1-КОРО) (ідентифікатор J/F1311304) (додаток 3 доПорядку). Датою реєстрації першої РК є дата реєстрації КОРО.

Контролюючийорган у разі наявності підстав для відмови, визначених у п. 9 глави 1 розд. IIПорядку, відмовляє в реєстрації РК та повідомляє про це суб’єкта господарюванняне пізніше двох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви за ф. №1-КОРО. У разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органуне пізніше двох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-КОРОпроводить реєстрацію РК шляхом внесення даних доінформаційно-телекомунікаційної системи ДПС (п. 5 глави 1 розд. III Порядку).

Після реєстрації субєкт господарювання заповнює рядки реєстраційної сторінки РК (номер книжкидата реєстраціїнайменування контролюючого органусерія та номер першого бланкакількість бланківномер установленого засобу контролю), після чого РК вважається зареєстрованоюКількість РК, що реєструються одночасно,не обмежується (п. 6 глави 1 розд. ІІІ Порядку).

ПеререєстраціяРК здійснюється в порядку, визначеному п. 1 глави 2 розд. II Порядку, у разіперереєстрації суб’єктом господарювання КОРО на окрему господарську одиницю абоперереєстрації РРО (п. 8 глави 1 розд. III Порядку).

 

Чи має право платник податку, який навчається на військовій кафедрінавчального закладу, на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу насуму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовійкафедрі?

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що право платника податку на податкову знижкупідстави для її нарахуванняперелік витратдозволених до включення до податкової знижкиобмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Законом України від 03 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» внесені зміни, зокрема,до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, згідно з якими платник податку має правовключити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платникаподатку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуваннямположень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітногоподаткового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку накористь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої,професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартостіздобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’їпершого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чипіклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейноготипу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном,піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем,матір’ю-вихователькою.

Доподаткової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податковогороку платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними тарозрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарнимичеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів(робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця(отримувача)), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язковоповинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплатиза такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Статтею 21 Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту» іззмінами та доповненнями (далі – Закон № 2145) визначено, що військова освіта –це спеціалізована освіта, яка передбачає засвоєння освітньої програми звійськової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей,формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і поглибленогооволодіння військовою спеціалізацією та здобувається одночасно з середньою,професійною (професійно-технічною),фаховою передвищою чи вищою освітою.

Згідно з ст. 33 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту»із змінами та доповненнями однією з складових структури вищої освіти є кафедравійськової підготовки, яка проводить підготовку курсантів (слухачів, студентів)для подальшої служби на посадах сержантського, старшинського, офіцерського абоначальницького складу у військових формуваннях.

Пунктом4 Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмоюпідготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 01 лютого 2012 року № 48 із змінами та доповненнями передбачено, щовійськова підготовка проводиться, зокрема, для надання фізичним особам платнихпослуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, длязабезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професіїшляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньоїпрофесійної діяльності.

Прицьому розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку,підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюютьсядоговором. Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (йогозаконними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснюєоплату (частина шоста ст. 79 Закону № 2145).

Враховуючивикладене, платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчальногозакладу, є здобувачем професійної військової освіти, тому має право наподаткову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітногоподаткового року на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти занавчання на військовій кафедрі.

Підставидля нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаютьсяплатником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи,яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п.166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).

 

Чи необхідно подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, якщо ФОволодіє коштами, які розміщенні на депозитному (вкладному) банківськомурахунку?

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд.XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне)добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларуванняфізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ, належних їйактивів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активифізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів,що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та зяких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і зборивідповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнароднихдоговорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/абоякі не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягомбудь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Прицьому об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі –об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п.14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на правівласності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільноїсумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є наобліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату поданняодноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація), у томучислі валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені нарахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів уготівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад),кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій форміз юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимогидекларанта до іншої фізичної особи (п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX«Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючивикладене, у разі якщо фізична особа володіє коштами, які розміщенні надепозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені абосплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавстваз питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі коштишляхом подання Декларації та сплатити збір з одноразового добровільногодекларування за відповідною ставкою.

 

Про застосування РРО/ПРРО та ведення обліку товарних запасів

з 1 січня 2022 року

Головне управління ДПС у Харківській областіповідомляє, що не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарнихзапасів фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку І групи.

Зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов’язані вести облік товарнихзапасів фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку ІІ – ІVгруп, якщо  вони  не здійснюють реалізацію технічно складнихпобутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів тавиробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоціннихметалів, дорогоцінного каміння, та напівдорогоцінного каміння, або не єплатниками ПДВ.

Тобто із всього загалу фізичних осіб – підприємців – платників єдиногододатку ІІ – ІV груп, обов’язок ведення обліку товарних запасів поширюєтьсялише на платників, які зареєстровані платниками ПДВ або здійснюють реалізацію:

-  технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійномуремонту;

-  лікарських засобів, виробів медичного призначення;

- ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінногокаміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінногокаміння.

https://kh.tax.gov.ua/

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь