Вільхівська сільська рада

Харківська область, Харківський район

Соціальні послуги Вільхівської сільської ради

Дата: 20.07.2021 13:48
Кількість переглядів: 414

 

Фото без опису

Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
                                           62431, Харківська область, Харківський район,                                            

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зміст соціальної послуги:

Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або розташування суб'єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання соціальної послуги:

Не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи:

Сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин.

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Документи, необхідні для отримання послуги:

Підставою для отримання соціальної послуги соціальної адаптації є звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до суб’єкта, який надає соціальні послуги.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Відсутні.

 

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
                                               62431, Харківська область, Харківський район,                                         

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Зміст соціальної послуги:

Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до самостійного життя.

 Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу.

Форма надання соціальної послуги: Соціальна послуга соціального супроводу надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги соціального супроводу або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу соціального супроводу.

Термін надання соціальної послуги:

Прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Соціальні групи:

Прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають.

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Документи, необхідні для отримання послуги:

Підставою для отримання соціальної послуги соціального супроводу є рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Відсутні. 

 

 Консультування

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
                                               62431, Харківська область, Харківський район,                                     

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;                                  п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Консультування

Зміст соціальної послуги:

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

Форма надання соціальної послуги:

Коротко-, середньо- та тривале консультування, разове кризове консультування, вуличне консультування.

Термін надання соціальної послуги:

Соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково. Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

Соціальні групи:

Особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування.

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Підстави, необхідні для отримання послуги:

- при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;

- при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);

- при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

 Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України  від 02.07.2015  № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 Соціальна профілактика

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
                                          62431, Харківська область, Харківський район,                                 

с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;  

 п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Соціальна профілактика

Зміст соціальної послуги:

 Комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам, сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо.

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна реклама, лекція, відеолекторій, бесіда, дебати, тренінг, форум-театр, «жива бібліотека», масовий захід/акція.

Термін надання соціальної послуги:

Визначаються індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб, оцінки ситуації, складання індивідуального плану (профілактичної програми).

Соціальні групи:

Особа, сім’я, група осіб, яка (які) через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, користується(ються) заходами, що становлять зміст соціальної послуги (на індивідуальному рівні).

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Підстави, необхідні для отримання послуги:

- Звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу;

- влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги

 

                                                                         Соціальна адаптація

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
62431, Харківська область, Харківський район,  

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Соціальна адаптація

Зміст соціальної послуги:

Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем та шляхів їх вирішення, залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації, надання інформації з питань соціального захисту населення, представництво інтересів, надання психологічної допомоги, корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції, участь в організації та діяльності груп самодопомоги, допомога в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків, участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля, сприяння зайнятості, сприяння ресоціалізації отримувача соціальної послуги, який звільнився з місця відбування покарання, забезпечення транспортом, сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна послуга може надаватись короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану її надання.

Термін надання соціальної послуги:

Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

Соціальні групи:

Особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк та іншими причинами, потребує отримання послуги з соціальної адаптації.

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Підстави, необхідні для отримання послуги:

Підставою для отримання соціальної послуги соціальної адаптації є звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до суб’єкта, який надає соціальні послуги.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

 Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження Державного стандарту  соціальної адаптації»  (зі змінами).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 Представництво інтересів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
62431, Харківська область, Харківський район, 

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Представництво інтересів

Зміст соціальної послуги:

Надання допомоги особам, сім’ям, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом здійснення заходів, спрямованих на подолання/пом’якшення складних життєвих обставин, згідно з визначеними потребами. Зміст і обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу, та зазначаються в договорі про надання соціальної послуги.

Форма надання соціальної послуги:

- у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

- безпосередньо за місцем фактичного проживання/перебування отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання соціальної послуги:

Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально для кожного отримувача залежно від його потреб та узгоджується з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення стану індивідуальних потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги. Виняток становлять отримувачі соціальної послуги з числа дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, влаштованих до закладу соціального захисту дітей.

Соціальні групи:

Особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно

Документи, необхідні для отримання послуги:

Підставою для отримання соціальної послуги є письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Державний стандарт соціальної послуги  представництва інтересів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  представництва інтересів».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

                                                          Екстрене (кризове) втручання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
62431, Харківська область, Харківський район, 

 с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: Екстрене (кризове) втручання

Зміст соціальної послуги:

Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Форма надання соціальної послуги:

Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили.

Термін надання соціальної послуги:

Не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи:

Особа, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги:

 Безоплатно

Підстави, необхідні для отримання послуги:

- заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

 

Догляд вдома

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

Вільхівська сільська рада
62431, Харківська область, Харківський район, 

с. Вільхівка, вулиця Центральна, буд. 1

 електронна пошта: olhov_sovet@ukr.net

Телефон:  (057)747-80-25

Графік роботи: понеділок– четвер 8:00 -17:00, перерва з 12:00 - 12: 45;

п’ятниця 8:00 -15:45, перерва з 12:00 -12:45

Назва соціальної послуги: догляд вдома

Зміст соціальної послуги:

Комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили/ не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги:

Денна (за місцем проживання отримувача соціальної послуги протягом робочого дня).

Термін надання соціальної послуги:

Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома.

Умови надання соціальної послуги:

  • за рахунок бюджетних коштів;
  • з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
  • за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

      Соціальні групи:

Особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги догляду вдома.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

Письмова заява громадянина або його законного представника (до управління соціального захисту населення).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»; Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради, затвердженого розпорядженням керівника військово–цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 09.04.2019 № 440.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача послуг.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь